Denný archív: 18. januára 2018


Fénixáci v štruktúrovanom dialógu

Tento rok sme dostali opäť možnosť zapojiť sa do Štruktúrovaného dialógu, už VI. cyklu. Fénixáci sa postupne prihlasujú na offline konzultácie. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie […]