2% pre DO FÉNIX


Radi by ste podporili našu činnosť, aktivity a projekty? Môžete nám venovať 2%, ktoré nám v práci s deťmi a mládežou veľmi pomôžu. V súčasnosti máme vyše 6000 členov. Informácie o našej organizácii nájdete tu, na našom webe.

Naším zámerom je pomáhať deťom a mladým ľuďom, aby sa naučili využívať svoj voľný čas pre dobro všetkých naokolo i pre napredovanie seba samých. Snažíme sa nielen pomôcť našim mladým členom pripraviť sa na svet, aký bude, ale aj vznietiť v nich záujem a snahu osobne sa podieľať na tvorení sveta, v akom by chceli žiť, a tiež pomôcť im získavať schopnosti a skúsenosti, ktoré na to budú potrebovať.

Všetkým priaznivcom a podporovateľom ďakujeme.

AKO NA TO?

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej daneto je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.
  3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
  4. Prosím,  zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov, aby prijímateľ vedel, že ste mu VY zaslali svoje 2%. 
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2018 na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Adresu si nájdetehttps://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Údaje organizácie:

Názov: Detská organizácia FÉNIX, o.z.
Sídlo: Račianska 72, 831 03 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 17310920

PRÍLOHY: Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby (už vyplnené pre DO FÉNIX)