Denný archív: 3. apríla 2018


Magická 8: VII. Iniciatívnosť a podnikavosť

V jednoduchosti – premeniť myšlienku na akciu, byť kreatívny a inovatívny, nebáť sa riskovať plánovať a riadiť projekty, pracovať s rôznym kontextom, vedieť využiť ponúkané možnosti pre svoj vlastný rozvoj a byť si vedomý etických hodnôt. (Youthpass Guide, str. 63) V poradí siedma, predposledná, kompetencia je iniciatívnosť a podnikavosť. Kompetencia, ktorá zrejme nechýba […]


Teen Health Week

V mesiaci marec sa uskutočnil aj vo FÉNIXE týždeň zdravia. Od 18.-24. marca sa Fénixáci  svojimi aktivitami pridali k celosvetovej iniciatíve Teen Health Week a každý deň sme venovali  jednej  téme.  Do kampane sa prihlásilo 15 základných organizácii.  Hlavnou myšlienkou celosvetovej iniciatívy  bolo, aby sa čo najviac ľudí rozprávalo o zdraví mladých ľudí, a tým sa zvyšovalo povedomie […]