Príspevky: Súťaže


Fénixácky dobrovoľník roka 2014

TOP podujatím DO FÉNIX  je každoročne organizovaný  FeDoR – Fénixácky dobrovoľník roka. Dostanú sa na neho len tí najlepší z najlepších. Ak patríš do vekovej kategórie od 18 do 26 rokov , chceš nasať atmosféru dobrovoľníctva, vykúpať sa v bazéne a zrelaxovať v saune, nájdi v osemsmerovke 6 slov (vrátane predložky), zostav zmysluplnú vetu a pošli ju na mail […]


Tu žijem, tu som doma

„Tu žijem, tu som doma – obec najlepšia pre deti“ je pracovný názov projektu, ktorý bude realizovať DO FÉNIX v roku 2016. Jeho úlohou je zviditeľniť činnosť DO FÉNIX v danej lokalite a v spolupráci s predstaviteľmi obce a obyvateľmi organizovať nezabudnuteľné podujatia.


Veľké vyhodnotenie etapovej hry Zobuď sa a poď!

Naša etapová hra Zobuď sa a poď! sa dostala do úspešného konca. Počas posledného roka ste si vytvorili imaginárnu krajinu, vytvorili v nej pravidlá, pracovali s ľudskými právami, ekológiou, pomáhali vo svojom okolí a hlavne prezentovali svoju činnosť rôznymi spôsobmi.


ZOBUĎ SA A POĎ! – september

Mnohí úspešne plníte úlohy etapovej hry pod názvom Zobuď sa poď až ste sa dostali do cieľa. Na september tu máme posledné kolo úloh. Dúfame že ich splníte hravo a včas nám zašlete vypracovanie úloh. Najneskôr však do 15. septembra!


Zobuď sa a poď – úlohy na leto

Leto patrí medzi najkrajšie ročné obdobia. Zatvoria sa školské brány, školské tašky pomaly zapadajú prachom. Je tu čas bezstarostných hier, zábavy, kúpania  stretnutí a s kamarátmi. Čo tak využiť tieto  stretnutia a spraviť niečo pre iných a úlohami si spestriť leto? V prílohe nájdete úlohy na júl- august.  


Zobuď sa a poď! Úlohy na máj – jún

V mesiacoch  máj a jún detské rady zaostria svoju pozornosť na  ľudské práva. Pripravia olympijské hry a prinesú ľudské práva na ulicu medzi širšiu verejnosť a kamarátov. Viac o úlohách nájdete v prílohe.


Zobuď sa a poď – 2. grantové kolo

Je tu ďalšia dôležitá  úloha pre detské rady! Fénixácky rozvojový fond vyhlasuje 2. grantové kolo pre detské rady v rámci „Zobuď sa a poď“ Témou grantového kola sú ľudské práva( viac vo výzve) Žiadosti o grant čakáme do 13.mája.2015  do 16:00 V prílohe nájdete výzvu a žiadosť. Tešíme sa na vaše kreatívne nápady.


Februárové kolo – ZOBUĎ SA A POĎ!

Začíname Prihlásili ste sa do etapovej hry Zobuď sa a poď! Táto etapová hra sa bude líšiť od všetkých ostatných, ktoré detská organizácia FÉNIX vyhlásila, a do ktorých ste sa zapojili. Rok 2015 vyhlásila Európska komisia za  Európsky rok rozvoja. Jeho cieľom je informovať všetkých ľudí o spolupráci medzi jednotlivými krajinami v Európe, ale aj o pomoci […]