Ústredie DO FÉNIX


Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie.

Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Aktuálni pracovníci Ústredia DO FÉNIX:

Mgr. Eva Pintérová – predsedníčka DO FÉNIX

Mgr. Martina Barboríková – riaditeľka ústredia

Mgr. Katarína Kepenešová – koordinátor edičnej činnosti a projektový manažér

Ing. Ľudmila Móriková – ekonómka

Ing. Otília Sandtnerová – mzdový referent

Mgr. Patrik Herman – editor