Ústredie DO FÉNIX


Ústredie je hlavnou administratívno-správnou jednotkou organizácie.

Ústredie zamestnáva profesionálnych pracovníkov (tajomníkov, projektových manažérov a podobne) a stará o administratívny chod organizácie, ekonomické otázky, PR stratégiu, koordináciu činnosti dobrovoľníkov a manažment celoslovenských a medzinárodných projektov, ako aj cezhraničnej spolupráce.

Aktuálni pracovníci Ústredia DO FÉNIX:

  1. Mgr. Eva Pintérová – predsedníčka DO FÉNIX
  2. Mgr. Martina Barboríková – riaditeľka ústredia
  3. Mgr. Katarína Kepenešová – koordinátor edičnej činnosti a projektový manažér
  4. Mgr. Jakub Popík – koordinátor práce s dobrovoľníkmi
  5. Ing. Ľudmila Móriková – ekonómka
  6. Ing. Otília Sandtnerová – mzdový referent
  7. Mgr. Patrik Herman – editor