Miesto konania: Istanbul, Turecko

Termín:2. 11. – 6. 11. 2014

Uzávierka prihlášok

11. september 2014

Typ aktivity

seminár

Krátka charakteristika

Mind the Gap! má poskytnúť priestor na diskusiu medzi pracovníkmi s mládežou a ľuďmi pracujúcich v oblasti zamestnanosti (napr. HR, biznis sféra, aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, kariérne poradenstvo).

 

Ciele aktivity

  • naučiť sa komunikovať medzi sebou na základe získaných kompetencií pri práci s mládežou a pri vyhľadávaní ľudí na pracovnom trhu;
  • dozvedieť sa o rôznych nástrojoch na hodnotenie a uznanie a o procesoch ako ich implementovať, použiť alebo zdokonaliť;
  • rozvíjať spôsoby spolupráce a vybudovať partnerstvá za účelom pripravenia mladých ľudí pre pracovný trh;

Súčasťou seminára je aj možnosť zúčastniť sa Konferencie ľudských zdrojov, ktorá sa bude konať v tých istých dňoch, taktiež v Istanbule. Na tejto konferencii sa zúčastní okolo 2 000 HR manažérov a expertov pracujúcich na medzinárodnej a národnej úrovni. Simultánny preklad z turečtiny do angličtiny bude zabezpečený.

 

Pracovný jazyk

angličtina

 

Cieľová skupina

  • pracovníci s mládežou, školitelia, mládežnícki lídri, projektoví manažéri, tvorcovia mládežníckych politík, EDS mentori/ tútori, koučovia, supervízori;
  • výskumníci, manažéri ľudských zdrojov, pracovné agentúry, poradenské spoločnosti v oblasti zamestnanosti, zástupcovia spoločností;

 

Počet účastníkov

Delegácia pozostávajúca z 2 účastníkov. Skupinu bude tvoriť pracovník s mládežou a zástupca zo zamestnávateľskej oblasti (HR manažér, kouč, supervízor, úrady práce, poradenské služby, a pod.). Seminár je určený pre 120 účastníkov z oboch sfér (práca s mládežou a zástupcu zo zamestnávateľskej oblasti) z viac ako 16 krajín.

 

Náklady spojené s účasťou na školení

Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania seminára.

 

Kontaktná osoba

 

Mgr. Natália Nemcová (IUVENTA)

tel.: +421 2 592 96 280
m.t.: +421 917 71 88 07
e-mail: natalia.nemcova@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlásenie:

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-mind-the-gap-connecting-youth-work-and-the-employment-related-sector-by-valuing-and-developing-mutual-understanding-of-skills-and-competences.4422/