Denný archív: 10. septembra 2014


Mládežnícka konferencia 2014

Aj v tomto roku organizuje DO FÉNIX mládežnícku konferenciu. Tohtoročná téma: Podpora podnikavosti, iniciatívnosť, participácia a zotrvanie mladých ľudí v organizácii. Termín: 3.-5.10.2014 Miesto: ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom Účastnícky poplatok: 3,-€ Podmienka účasti: člen DO FÉNIX vo veku 16. – 26. rokov, Svoj záujem nahláste na spravnecentrum@do-fenix.sk. Všetkým záujemcom […]