V sobotu, 22.11.2014, sa bude konať už v poradí tretí FeDoR – Fénixácky Dobrovoľník Roka. Oceňovanie prebehne v Osrblí, v hoteli Biatlon. Tento rok nad ním prevzal záštitu europoslanec Vladimír Maňka.

Medzi nominovanými sú členovia Detskej organizácie FÉNIX v 3 kategóriach – deti, dospelí a kolektívy. Spolu je ocenení sedem. Špeciálnym ocenením je Veľké srdce, určené pre nečlena FÉNIXU, ktorý mu však fandí a pomáha.
Zúčastnených čaká príjemne prežitý večer v dobrej spoločnosti, s občerstvením a vystúpením Tomáša Bezdedu. Moderátorom večera bude Patrik Herman. Tešíme sa na Vás!

KEDY: 22. – 23.11.2014
KDE: hotel Biatlon, Osrblie