Denný archív: 1. júla 2015


Pozvánka na získanie užitočných informácii

Centrum vzdelávania neziskových organizácii pripravuje vzdelávanie v oblasti projektového a finančného manažmentu a manažmentu verejného obstarávania. Ide o sériu bezplatných školení pre mimovládne neziskové organizácie (MNO).