Denný archív: 11. februára 2016


UWC štipendiá

Štipendiá v rámci Young Change Makers Programme od nadácie Velux sú cielené na podporu vzdelávania študentov zo znevýhodnených podmienok, čo pre prípad SR znamená, že pochádzajú z rómskej menšiny alebo žijú v náhradnej starostlivosti. Presnejšie podmienky sú dostupné na http://www.uwc.sk/velux/ . Výnimočnosť štipendií spočíva v tom, že zahŕňajú nielen výdavky spojené so štúdiom, učebné pomôcky, […]