Denný archív: 29. februára 2016


Spoznávame sa: Štefan MILOVČÍK, primátor mesta Snina

Dnešná moderná Snina je domovom pre 20 468 obyvateľov. Napriek svojmu veku (prvá pís. zmienka 1343) je mestom mladých, v ktorom svorne žijú občania slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú milo prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje, ako sa z roka na rok mení. zdroj: snina.sk


ŠTRUKTÚROVANÝ DIALÓG

Rada mládeže Slovenska spustila nový web strukturovanydialog.sk! Nájdete tam viac ako 50 videí o ľuďoch z mládežníckych organizácií a informácie o tom, ako sa zapojiť. Videá aj a organizácie budeú postupne predstavovať na Facebooku.