Mesačný archív: marec 2016


Spoznávame sa: Jozef PETKAČ, starosta obce Košická Belá

Obec Košická Belá sa nachádza v  Košickej kotline v údolí rieky Hornád. Od Košíc je obec vzdialená asi 22 kilometrov, od najbližšej susednej obce Opátka 5 kilometrov, od Ružínskej priehrady 3 kilometre od Jahodnej 3 kilometre. Obec sa nachádza v nádhernej okolitej prírode – dominujú jej listnaté  aj ihličnaté lesy  východných svahov Slovenského […]


Spoznávame sa: Anna HALINÁROVÁ, primátorka mesta Stará Turá

Prvá písomná zmienka o Starej Turej je z roku 1392, keď sa spomína v darovacej listine kráľa Žigmunda ako obec patriaca Čachtickému hradu, ktorý v tom čase vlastnil Stibor zo Stiboríc a Beckova. Súčasťou čachtického hradného panstva bola Stará Turá až do zániku feudalizmu v Uhorsku. Rozvoj Starej Turej možno datovať od roku […]


Spoznávame sa: Július RÁBEK, starosta obce Trnovec nad Váhom

Trnovec nad Váhom je obec na Slovensku v okrese Šaľa. Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny. Prvá písomná správa o obci sa vyskytuje v zoborskej listine z roku 1113 vo forme Durmuz a Dormuzc. V dobe vzniku tejto listiny boli dve dediny s týmto názvom, ktoré boli kráľovským majetkom. Jedna časť patrila kráľovským lámačom […]


Napíš Krištofovi a on rád odpíše :)

Fénix má partnerské organizácie na Slovensku, v Európe a tiež vo svete. Na ústredí s nimi pravidelne komunikujeme o budúcej spolupráci, spoločných víziách a ďalších projektoch. Naši členovia majú možnosť sa do spolupráce dostať, keď sa podarí nejaký spoločný projekt alebo keď sú rôzne ponuky zo zahraničia, či už cez Erasmus+ alebo iné. […]


Spoznávame sa: Peter MARUŠINEC, primátor mesta Nová Dubnica

História mesta, ktoré vzniklo v súvislosti s rozširovaním strojárskych závodov v neďalekej Dubnici nad Váhom, je krátka a datuje sa do 50. rokov minulého storočia. V roku 1951 začala výstavba podľa projekčného návrhu vypracovaného umeleckým ateliérom architekta Jiřího Krohu. Vznikla jedinečná architektúra, ktorá dodnes tvorí originálny imidž Novej Dubnice. Centrum tvorí námestie s […]


2. ETAPA: FÉNIX oslavuje

Prvá etapa našej hry Miesto kde žijem je za nami. Väčšine z vás sa podarilo nadviazať kontakt s obecnými  a mestskými úradmi, stretli ste sa s vedením obce, so samosprávou a predstavili ste im činnosť DO FÉNIX. Verím, že predstavovanie bolo obojstranne prospešné.  Páni starostovia, primátori už vedia o činnosti detskej organizácie FÉNIX, o.z., o konkrétnych snoch a túžbach detí vašej […]


BANKA NÁPADOV

Majáles Fénixu Detský ples pre členov aj nečlenov DO FÉNIX v spolupráci s rodičmi a školou. Skúsenosti s týmto typom podujatia majú v ÚO Handlová. Nezabudnite pri jeho organizovaní na pozvánky, dodržanie  spoločenského bontónu, oblečenia,  program.  Plesové predtančenie by malo byť samozrejmosťou. Slávnostná akadémia pre rodičov a verejnosť Trochu náročnejší formát, ktorý je potrebné pripraviť veľmi starostlivo. Nechajte […]


Zúčastnili sme sa QUO VADIS

V dňoch 22.-24. 1.2016 sa v rámci projektu ERASMUS + stretlo 32 vedúcich mládežníckych a detských kolektívov v Rytířsku, aby spoločne debatovali o Brezových lístkoch, Galénovom nadačnom fonde a Medzigeneračnom učení. Bolo to už druhé stretnutie v rámci tohto projektu.