Denný archív: 12. apríla 2016


Spoznávame sa: Milan LIŠTIAK, starosta obce Važec

 Obec bola osídlená od dávnoveku, čoho dôkazom sú nálezy: kamenná sekera z lokality Slamenná, nálezy z doby kamennej pri výstavbe diaľnice D-1, ale najmä bronzový nôž z obdobia halštatskej kultúry r. 1500 pr. Kristom, nájdený na brehu Váhu v strede obce. Chotárne názvy ako „Turie pole“ a ďalšie svedčia o starobylosti osídlenia tohto […]