Denný archív: 18. apríla 2016


Spoznávame sa: Rastislav ZAREMBA, starosta obce Zemplínske Hámre

Kultúrno – osvetová činnosť obce bola a aj je súčasťou každodenného života. V predvojnovom období ju zabezpečovali predovšetkým učitelia a ochotnícke divadlo. V októbri 1928 bola založená obecná knižnica s počtom kníh 52. Prvé filmové predstavenie zhliadli žiaci školy v Snine 25.03.1928. Prvé rozhlasové vysielanie si vypočuli občania v miestnej škole 08.12.1935. Kultúrna […]