logoOd 13. do 20. novembra organizuje v Štrasburgu IFM-SEI v spolupráci s ENIL a Odborom mládeže Rady Európy pracovnú skupinu na tému Inklúzia, práva znevýhodnených a detské práva. IFM-SEI má veľký záujem o účastníkov z Fénixu. Účastníkov vyberajú na základe prihlášok. (Spolu 30 osôb z prihlásených zo všetkých krajín vyberú.)

Poplatok je 50,- eur a kryje dopravu, ubytovanie, stravu a program.
Termín na podanie prihlášky je 10. 7. 2016
V prípade záujmu o účasť nás kontaktujte na predseda@do-fenix.sk