Detská organizácia Fénix, o.z., vyhlasuje výberové konanie na autorov vybraných metodických publikácií pre rok 2016, uvedených nižšie. Práca na publikácii bude prostredníctvom dohody o vykonaní práce, resp. formou služby externého dodávateľa, honorovaná jednorazovou odmenou podľa dohody.

  1. Publikácia FÉNIXOVO, 1. diel – rok v ZK zameraných na ekológiu a prírodovedu: nápady, námety, pracovné listy v danej oblasti pre všetky vekové kategórie.
  2. Publikácia Úspešne pri práci s mladým kolektívom – 1. diel: Mladý vedúci – učebné texty k akreditovanému vzdelávaniu.

V prípade záujmu napíšte prosím do 25. 7. 2016 e-mail na adresu: predseda@do-fenix.sk