Mesačný archív: máj 2017


Fénix na Bambifeste

Každoročne sa u našich susedov, v Českej republike, koná Bambifest. Je to festival detských a mládežníckych organizácií. Program tvorí množstvo hier a ďalších aktivít, kde zároveň organizácie predstavujú svoju činnosť. Niekoľko rokov tento festival navštevuje základná organizácia Mlynky. Nechýbali ani tento rok. Naši českí partneri RADAMBUK nás vždy radi privítajú. Pozrite si niekoľko […]


Akreditované vzdelávanie Manažment detských organizácií

Ponuka vzdelávania (nielen) pre predsedov základných organizácií DO FÉNIX Chcete si rozšíriť základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s deťmi a mládežou? Detská organizácia FÉNIX, o.z. pripravila pre Vás akreditované vzdelávanie Manažment detských organizácií. Prvé stretnutie sa uskutoční v termíne 9. – 11. 7. 2017 na Sninských rybníkoch.


Školenie v Tunisku ‘Structured Participation In Democratic Processes’

Máš medzi 18 a 30 rokov, si aktívnym členom organizácie a máš skúsenosti s medzinárodnými projektmi? Máš možnosť zúčastniť sa školenia v Tunisku zameranom na participáciu v demokratických procesoch. Bude sa konať 3.-8. júla v meste Hammamet. Deadline na vyplnenie prihlasovacieho formuláru je 26.máj. Je potrebný aj referencia od organizácie, takže ak sa […]


Našli sme budúcich mladých vedúcich?

Vďaka akreditácii a finančnej podpore z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR môžeme aj tento rok zrealizovať vzdelávanie Mladý vedúci. Prihlásilo sa 22 účastníkov a týmto je prihlasovanie na školenie Mladý vedúci ukončené.


Novinky z valného zhromaždenia

Tohtoročné valné zhromaždenie prinieslo so sebou veľa noviniek. Konalo sa v Tatranskej Lomnici 21.-22.4. Program obsahoval body ako napĺňanie strategického plánu, vízia organizácie, zmeny stanov, voľby – predsedu, SRF, KKF a ďalšie.