Denný archív: 2. mája 2017


Novinky z valného zhromaždenia

Tohtoročné valné zhromaždenie prinieslo so sebou veľa noviniek. Konalo sa v Tatranskej Lomnici 21.-22.4. Program obsahoval body ako napĺňanie strategického plánu, vízia organizácie, zmeny stanov, voľby – predsedu, SRF, KKF a ďalšie.