Denný archív: 12. mája 2017


Našli sme budúcich mladých vedúcich?

Vďaka akreditácii a finančnej podpore z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR môžeme aj tento rok zrealizovať vzdelávanie Mladý vedúci. Prihlásilo sa 22 účastníkov a týmto je prihlasovanie na školenie Mladý vedúci ukončené.