Denný archív: 14. septembra 2017


Fénix ako súčasť prevenčného riešenia

Jeden z najviac spomínaných bodov na tejto konferencii bola téma prevencie. Jon Sigfusson pri predstavovaní tzv. Islandského modelu, hovoril o postupných výsledkoch dlhodobej implementácie systematických zmien pri práci s mládežou, kde prioritou bolo štrukturované využívanie voľného času pre mládež. Vďaka spolupráci vedeckej obce, neziskových organizácií, municipalít a štátnej podpory sa Island za posledných […]