Detská organizácia Fénix aktívne pôsobí na Slovensku už vyše 25 rokov. Jej hlavnou tvárou sú ľudia, ktorí radi pracujú pre deti a s deťmi a tiež s mladými ľuďmi nezištne. Sú organizovaní vo svojich územných organizáciách a naša DO Fénix Košice existuje už sedem rokov. Za tento čas táto organizácia ukázala mnohým deťom svoju priateľskú tvár.

Som aktívnou členkou DO Fénix Košice už päť rokov, počas, ktorých som sa zúčastnila mnohých akcií.

Fénix každoročne organizuje mnohé charitatívne zbierky, športové súťaže, projekty zamerané na životný štýl a neodmysliteľnou súčasťou sú aj výlety do prírody, spoznávanie Slovenska, ale aj zahraničia. Takýmto spôsobom majú všetci členovia možnosť spoznať nové prostredie, nových ľudí a naučiť sa nové veci, samozrejme všetko hravým spôsobom.

Naposledy územná organizácia Fénixu v Košiciach organizovala dobrodružno – vzdelávací výlet do Sniny pod názvom ZEM A NEBO VIHORLATU, ktorý trval tri dni. Bolo to v čase, kedy každé dieťa oslavuje svoj malý sviatok, takže v Medzinárodný deň detí.

Na tomto výlete sa spojili športové hry s objavovaním prírody a oddychom. Športové sily sme si zmerali na Športovej Fénixiáde. Svoje fyzické schopnosti sme si navzájom zmerali v behu, skoku alebo aj v spoločnej chôdzi na lyžiach.

Každý večer sme sa fascinovane dívali na hviezdy. Ako decká z mesta sme nikdy nevideli tak jasne toľko hviezd. V orientácii na oblohe nám pomáhal druhý najväčší teleskop na Slovensku a astrofyzici z observatória v Kolonickom sedle. Vedeli ste, že ide o jedno z najmenej svetelne znečistených miest na Slovensku?

O prírode sme najviac zisťovali na túre na Sninský kameň. Tá trvala asi celý deň a po nej sme boli schopní jedine vliezť do postele spať. Cieľ našej túry bol nedohľadne ďaleko a my sme si už začínali myslieť, že začíname stúpať do neba. O svojich nohách sme netušili asi ešte týždeň. Ale najhoršie na tom všetkom bolo, že ešte sme neboli ani v polovici namáhavej skúšky našich síl a už sme nemali rezne. Naša nádej sa začala strácať.

Fénix však nie je len o výletoch a hrách. Je zameraný aj na rozvoj detskej osobnosti. Keď sme odhalili šikanovanie jedného z nás, všetci sme sa spojili a pomohli mu. Vybudovali sme mu priateľský domov a tým také to malé „šťastie“.

A navyše v tejto organizácii každý môže získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu. DO Fénix je držiteľom licencie, na základe ktorej naši vedúci môžu viesť skupiny mladých ľudí a pomáhať im pri budovaní ich kariéry, hľadaní samého seba a rozvíjaní svojho talentu.

Našou úlohou je dokázať svetu, že mladí ľudia majú naviac, že sme generáciou, ktorá chce pomáhať a niečo dokázať. A práve vďaka DO Fénix sa takto môžu všetci mladí ľudia zviditeľniť doma aj vo svete. To je aj jedným z dôvodov vzniku našej organizácie. Je množstvo ľudí, ktorí chcú a potrebujú pomoc, ale to nie len ľudia. Našu pozornosť si zaslúži aj príroda a svet okolo nás. Venujeme sa celému dianiu a máme všeobecný rozhľad o svete.

Tak neváhaj a poď medzi nás!

Autorka: Zuzka Rajčanová, ZO Košice