V marci sa spoločne zameriame na sociálne a občianske kompetencie. Tie zahŕňajú nasledovné body:

 • byť aktívnym účastníkom v spoločenskom, občianskom a pracovnom živote, 
 • byť schopný spolupracovať a komunikovať s ľuďmi z rôzneho sociálneho prostredia a inej kultúry
 • zvládať riešenie konfliktov
 • mať vedomosti, zručnosti a správať sa ako aktívny občan
 • zúčastňovať sa na občianskom živote na lokálnej, regionálnej, národnej i svetovej úrovni

(Youthpass Guide, str.62 )

Čaká na vás 5 úloh. Držíme palce pri ich plnení.

 1. Viem čo sa okolo mňa deje

Aktívny občan by mal vedieť čo sa v jeho okolí deje. Mal by mať prehľad o aktuálnom dianí. Nikto neočakáva, že deti budú vedieť novinky o politike či zdravotníctve, no sú správy, o ktorých aj deti a mládež majú prehľad. Viete aké to sú? Dá sa to zistiť jednoduchou aktivitou. Dohodnite sa, že počas niekoľkých stretnutí sa budete rozprávať o aktualitách vo vašom okolí. Nájdite zaujímavé správy alebo výstrižky z novín, ktoré vás v poslednom čase zaujali. Správy môžu byť z regiónu, zo Slovenka i zo sveta. Téma je voľná, môže ísť o nové podujatie v obci, nový model telefónu či  model Lega, ktorý je v predaji. Ak ste sa doteraz o správy nezaujímali, možno práve táto aktivita vás k tomu motivuje.  Úlohou je sledovať televízne správy alebo sa s rodičmi pozhovárať či prečítať noviny (aj detské časopisy) a nájsť 1-2 krátke správy, ktoré v krátkosti prerozprávate ostatným. Po prezentácii nechajte chvíľu na prípadné otázky či diskusiu.

Takýmto jednoduchým a nenásilným spôsobom sa budete zaujímať o novinky okolo seba. Prezriete si zopár novín alebo časopisov, pozastavíte sa pri televíznych novinách. Počas diskusie vyjadríte svoje názory a dostanete odpovede na prípadné otázky. Zvyšujete svoje povedomie o okolí i celej spoločnosti.

 1. Ukážkový aktívny občan

Kto je občan? A aký je ukážkový aktívny občan? Predtým ako prejdete k ďalšej aktivite, nechajte si jeden deň na to, aby ste sa doma rodičov, starých rodičov či kamarátov a známych opýtali kto je podľa nich občan a ako by vyzeral a správal sa ukážkový aktívny občan. Aké sú jeho vlastnosti a čomu sa venuje? Nasledujúci deň si v skupinách vezmete flipchartový papier. Jeden zo skupiny si ľahne na papier a ostatní ho obkreslia. Svoje zistenia z predošlého dňa o ukážkovom občanovi napíšte na papier. Nezabudnite ukážkového občana aj obliecť a dať mu nejaké doplnky, podľa toho, ako si myslíte, že by vyzeral. Na konci teda bude oblečený a okolo neho budú napísane jeho vlastnosti a aktivity. Môžete ho aj pomenovať. Navzájom si potom svojich ukážkových občanov ukážte a predstavte ich. Venujte pár minút diskusii a ujasnite si spoločne kto je občan a aký by mal byť, aby sa aspoň priblížil ukážkovému aktívnemu občanovi.

Aktivitou sa oboznámite s pojmom občan a čo znamená byť aktívnym občanom. Rozhovormi s ľuďmi v okolí a vlastnými názormi vytvoríte ukážkového občana, ktorý vám môže „ísť“ príkladom.

 1. Teraz hrám ja

Máte radi divadlo? Alebo radšej film? Predstavovali ste si niekedy, že ste jedna z hlavných postáv? Teraz máte šancu si jednu scénu zahrať. Ba dokonca ju aj režírovať. Vytvorte skupiny po 3-5. Vyberte si jedno z nasledujúcich zadaní. Vašou úlohou je zahrať scénku, kde sa odohráva jeden z týchto „problémov“, ktorého svedkom môžete byť kedykoľvek, a zároveň vymyslieť aj jeho jednoduché riešenie, ktoré tiež zahráte v rámci scénky. Musí byť realistické, nemôže sa vyriešiť mávnutím prútika. Zadanie nie je úplne detailné, takže si konkrétnu situáciu vymyslíte sami alebo s pomocou vedúceho. Riešenie je už na vás. Scénku potom zahrajte ostatným a opýtajte sa ich čo si myslia o vašom riešení. Majú aj iné nápady?

Zadania:

 • Katka odhodila obal Horalky po ceste domov zo školy. Anička ju videla a … (čo by ste urobili na Aničkinom mieste?)
 • Ferko vidí ako Janko ničí lavičku v parku. (čo urobí Ferko?)
 • Paľko nechce pustiť babičku sadnúť v autobuse. (čo mu povieš?)
 • Denisa kradne cukríky v obchode a ty ju vidíš (čo by si urobíš?)

Možno sa vám zadanie zdá náročné, ale isto pri tejto úlohy zažijete veľa zábavy. Jedným zo znakov aktívneho občana je všímať si okolie a snaha vyriešiť problémy, ktoré okolo seba vidí. Práve tieto scénky vám možno pomôžu, aby ste v budúcnosti vedeli správne zareagovať v podobnej situácii. Hraním rolí zvyšujete svoje sebavedomiezlepšujete prezentačné zručnosti. Hľadaním riešenia v scénke a predchádzajúcou diskusiou s ostatnými hercami rozvíja zručnosti týkajúce sa riešenia konfliktov.

 1. Teambuilding

Byť súčasťou spoločnosti vyžaduje osobnostný i medziľudský rozvoj. Musíte sa naučiť pracovať v tíme ľudí, tolerovať, rešpektovať, dôverovať, rozhodovať sa, riešiť konflikty atď. Na rozvoj týchto zručností je skvelým spôsobom teambuilding (čítaj tímbilding), teda budovanie tímu. V skupine sa pravdepodobne už poznáte, no niektorí lepšie a niektorí horšie. Teambuilding sú rôzne hry a aktivity, ktoré utužujú kolektívvytvárajú tímového ducha. Počas týchto aktivít je potrebná spolupráca, no i kúsok prispôsobenia sa. Teambuilding sa využíva vo firmách pre zamestnancov, v školských triedach, v táboroch a pod. Urobte aj vy jeden spoločne. Optimálne by bolo ak si vyhradíte na to celý deň. Ak sa vám to nepodarí, pokúste sa teambuildingové aktivity začleniť do vášho bežného programu. Aktivity môžete vymyslieť vlastné.

My vám ponúkame 2 príklady:

TEN KTO…

Dajte stoličky do kruhu  a usaďte sa. Jeden z vás je bez stoličky a postaví sa do stredu. Ten povie: „Ten kto má psa.“ To znamená, že každý kto má psa, sa musí postaviť a nájsť si iné miesto na sedenie. Medzitým sa snaží posadiť aj ten, ktorý zadanie vyslovil. Tak sa stane, že bez stoličky zostane niekto iný. Takže ďalšie zadanie povie on… a tak dookola.

MOLEKULY

Zapnite hudbu a prechádzajte sa po priestore. Vedúci, alebo jeden z vás, bude ovládať hudbu. Môže ju vypnúť kedy chce. Po jej vypnutí zakričí číslo. To číslo znamená počet atómov v molekule, a teda je vašou úlohou vytvoriť molekuly (skupinky) v takomto počte. Samozrejme, čo najrýchlejšie. Tí, ktorým sa nepodarí molekulu vytvoriť, lebo ich nebude dostatok, z hry vypadávajú. Ak však na vypadávanie hrať nechcete, môžete pokojne znova hrať všetci ďalej.

 1. Dobrovoľník

Súčasťou spoločenskej a občianskej kompetencie je práca a pomoc ľuďom s menej možnosťami dobrovoľnícka práca v lokálnej, teda miestnej komunite. Poobzerajte sa po svojom okolí a porozmýšľajte ako ho zlepšiť. Zorganizujte dobrovoľnícku akciu, ktorá bude venovaná konkrétnej osobe/skupine ľudí. Choďte rozveseliť dôchodcov do domu seniorov, pripravte dopoludnie hier pre deti v škôlke, pomôžte natrieť plot vášmu susedovi… Nápadov je veľa. Môže to byť jedna veľká akcia alebo viacero drobností. Dobrovoľníctvo je treba šíriť aj medzi ostatných ľudí, a preto si vytvorte aj redaktorský tím. Vezmite fotoaparát alebo kameru a urobte z vašej činnosti záznam, napíšte zopár viet a článok zverejnite – v miestnych novinách, v škole na nástenke, na webe na Facebooku a pod. Ukážete ostatným, že pomôcť druhým je jednoduché.