Mesačný archív: august 2018


Dnes neformálne, ako bolo?

Pod názvom DNES NEFORMÁLNE sa skrýva školenie (resp. tréningový kurz) finančne podporené programom Erasmus+. Organizovali sme ho v Senci, v areáli Slnečných jazier, v  temíne 6.-13.8.2018. Školenie bolo zamerané na neformálne vzdelávanie a hru ako nástroj v neformálnom vzdelávaní.Projekty Erasmus+ sú medzinárodné, tentokrát boli účastníci z Čiech a Slovenska, takže pracovný jazyk nebol […]


Oslava 18 v Zemplínskej Teplici

Tomáš z DO FÉNIX Zemplínska Teplica oslávil svoju plnoletosť darovaním krvi. Mirka, predsedníčka v Zemplínskej Teplice, ktorá nám príspevok poslala, hovorí: “Dobrý pocit preňho, príklad pre ostatných a propagácia DO FÉNIX. Klobúk dole Tomáš!”


Future? We need the KEY!_ Už máme všetky kľúče

Vďaka programu Erasmus+ sa v krásnom prostredí Vysokých Tatier v rekreačnom zariadení Detský raj v Tatranskej Lesnej   uskutočnila od 11-18.8.2018  mládežnícka výmena Future ? We need the KEY!  Do aktivity sa zapojilo 25 mladých ľudí  z 5 krajín – Česká Republika, Litva, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko.  Cieľ bol jasný, získať kľúče, naučiť sa niečo nové, dozvedieť sa nové […]


Ako bolo v Sigtune

Minulý týždeň sa slovenská výprava 6 mládežníkov zúčastnila na medzinárodnej výmene vo Švédskom meste Sigtuna, neďaleko od  hlavného mesta Štokholm. Súčasne s výmenou prebiehal aj  kongres organizácie IOGT International, v rámci ktorého sa účastníci projektu mohli zoznámiť s inšpiratívnymi odborníkmi a spoznať mladých ľudí z celého sveta. Nosnou témou celého týždňa bola téma napĺňania Agendy 2030 a účasť mladých […]


Mládežnícka výmena Future? We need the KEY je v plnom prúde! – Youth Exchange Future? We need the KEY is running.

8 dní- 5 krajín- 25 mladých ľudí – 8 kľúčových kompetencii a krásna tatranská krajina. To je mládežnícka výmena v programe Erasmus + Sme presne v polovici  a už máme veľa zážitkov,  dozvedeli sme sa  nové informácie o programe Erasmus +,  kritickom myslení, digitálnom svete v ktorom žijeme  a zahrali si rôzne hry a aktivity.  V Pevnosti Európa  sme získali nové […]