Denný archív: 8. novembra 2019


Fénix v TV Levoča

Poslednú októbrovú nedeľu strávili Fénixáci so svojimi starými rodičmi. Deti si spolu s vedúcimi pre nich pripravili krásny program. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bolo popoludnie plné básní, piesní, scénok i tanca to najkrajšie. V úvode sa dozvedeli ,prostredníctvom prezentácie, o práci DO FÉNIX Levoča. Postupne sa na pódiu vystriedali takmer všetky […]