Poslednú októbrovú nedeľu strávili Fénixáci so svojimi starými rodičmi. Deti si spolu s vedúcimi pre nich pripravili krásny program. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším bolo popoludnie plné básní, piesní, scénok i tanca to najkrajšie. V úvode sa dozvedeli ,prostredníctvom prezentácie, o práci DO FÉNIX Levoča. Postupne sa na pódiu vystriedali takmer všetky deti. Chytľavými piesňami roztlieskali plnú kinosálu. Pri záverečnej piesni
neostalo ani jedno oko suché. Starí rodičia odchádzali šťastní, plní zážitkov. Týmto výnimočným podujatím sa opäť potvrdilo aké krásne a dôležité je rozdávať radosť.

https://vimeo.com/369562401

– Z. Dovalová, predsedníčka DO FÉNIX Levoča