Letný zážitkový kurz sa ponesie v znamení spoznávania prírody, tvorivosti a ekológie. Aj tento rok otvorí svoju náruč pre účastníkov zážitkového kurzu Vihorlat resort na Sninských rybníkoch.

Na deti čaká veľa zaujímavých aktivít, tvorivých dielní, práca s kreatívnym materiálom, ale aj práca s odpadovým materiálom.Spoločne budeme spoznávať prírodu a čo to sa naučíme o jej ochrane. Súčasťou zážitkového kurzu budú aj atraktívne súťaže v rôznych športových disciplínach. Určite
nebude chýbať výlet do Sniny, turistika na Sninský kameň alebo Morské oko. Každý, kto príde medzi nás, bude mať možnosť hravou formou spoznávať prírodu, vyrábať eko-výrobky, eko-hračky, vyrobí si svoj ručný papier a nakúpi si za Fénixáčiky.

Zážitkový kurz je určený pre členov DO FÉNIX vo veku od 10 do 16 rokov. Kapacita je obmedzená, preto sa prihláste prostredníctvom predsedu alebo predsedníčky vašej Základnej organizácie DO FÉNIX čo najskôr.

Posledný termín podania prihlášok je 31. 5. 2020. Účastnícky poplatok je 80€. Prihlášku, spolu s 2 vyhláseniami rodičov, nájdete v prílohe.