Denný archív: 20. júna 2020


Radšej potrební ako spotrební – vyhodnotenie

Máme za sebou 6 týždňovú ECO výzvu Radšej potrební ako spotrební. Od mája do polovice júna ste plnili úlohy zamerané na naše životné prostredie a všetko, čo s tým súvisí. Spoločne sme spravili revíziu odpadkových košov, vyskúšali sme si ako zmenšiť množstvo odpadu v našich domácnostiach, upratali sme si v skriniach, snažili sme sa šetriť vodou a zistili […]