Denný archív: 27. augusta 2020


Organizácia a podmienky realizácie činnosti v DO Fénix

Milí Fénixáci, cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z., po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Činnosť ZK bude spustená od 1.10.2020, vzhľadom k tomu, že 1.10.2020 vydá Minister školstva B. Grohling usmernenie pre Základné kolektívy. V mesiaci september sú povolené organizovať […]