Denný archív: 18. decembra 2020


Online webináre o Prevencii a bezpečnosti mládeže mali veľký úspech!

Deti a mladí ľudia prichádzajú do kontaktu s rôznymi témami, problémami a vynárajú sa nové potreby. Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR nás oslovil na spoluprácu. Na našich Základných organizáciách uskutočnili interaktívne online prednášky pod vedením odborných lektorov. Cieľovou skupinou boli deti a mládež vo veku 11-17 rokov. Naši Fénixáci si v pohodlí […]