Počas podujatia „30 rokov s nami“, ktoré sa uskutočnilo prvý októbrový víkend na Čingove sme poďakovali aj Vám. Vybraným dobrovoľníkom, predsedom aj podporovateľom sme odovzdali pamätné listy a plakety. Bohužiaľ nie všetci sa osláv mohli zúčastniť a preto im naše poďakovanie rozposielame poštou.

Takto sme radosť spravili aj Evke Klinckovej, predsedníčke ZO Trnovec nad Váhom.