Detská organizácia FÉNIX spolupracuje s rôznymi národnými aj medzinárodnými organizáciami a na ústredie nám často prichádzajú zaujímavé ponuky pre mladých ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu. Vďaka nim sa môžete vzdelávať, cestovať po svete, spoznávať nových ľudí a rozširovať svoje obzory. Keďže chceme tieto ponuky posúvať priamo vám, potrebujeme vaše kontakty. Preto sme sa rozhodli vybudovať „Fénixácku databázu aktívnych dobrovoľníkov“.

Ak máte záujem dostávať informácie o zaujímavých projektoch, vyplňte tento dotazník: https://www.survio.com/survey/d/R5Y4B6M5W3U2I5U7F