Fénixácky dobrovoľník roka


Čo to je?

FeDoR je skratka nixáckeho Dobrovoľníka Roka. Takéto oceňovanie sa bude tento rok konať prvýkrát, a to v Osčadnici. Ocenenie sa bude odovzdávať v niekoľkých kategóriách. Získať ho môžu jednotlivci (deti aj dospelí) alebo kolektívy.

fenixacky-dobrovolnik-roka

Kategórie:

 

 • deti
  • zlaté pierko – toto ocenenie je určené pre člena do 18 rokov, ktorý sa dlhodobo a aktívne podieľa na organizovaní podujatí alebo je súčasťou záujmového útvaru. Navrhnutý môže byť raz do roka. Takéto ocenenie je možné udeľovať aj priamo vo svojich ÚO.

 

 • dospelí
  • zlaté krídlo – ocenenie získa člen, ktorý má 18 rokov a viac. Svojou prácou sa zaslúžil o významnú pomoc pri rozvoji Detskej organizácie FÉNIX.
  • veľké srdce – toto ocenenie je výnimočné tým, že ako jediné je pre NEčlenov FÉNIXU. Je určené pre toho, kto prenechá priestor svojmu partnerovi, dieťaťu alebo spolupracovníkovi na dobrovoľníctvo a prácu s deťmi a mládežou.
  • odvážny čin – ocenenie odvážny čin nie je vekovo obmedzené. Získať ho môže ktorýkoľvek člen DO FÉNIX za hrdinský čin akým je pomoc pri živelných katastrofách, nasadenie vlastného života alebo iný výnimočný čin.

 

 • kolektívy
  • správna cesta – kolektív, ktorý je na správnej ceste. Znamená to, že pravidelne a systematicky pracuje a má dobré nápady, ktoré si všimli aj ostatní.
  • skvelý nápad – získa ho ÚO, ktorá má projekt hodný povšimnutia a mal by sa dostať aj do povedomia ostatných.
  • pierko pomoci – ocenenie určené pre firmu, obecný úrad alebo nejaké občianske združenie, ktoré vám významne pomohlo v akomkoľvek smere.

Neváhajte a posielajte nominácie do ktorejkoľvek z kategórií. Môžete tým pomôcť zviditeľniť vašu ÚO ako aj potešiť niekoho blízkeho.
Nominácie posielajte na spravnecentrum@do-fenix.sk alebo fenix@do-fenix.sk.


Články k projektu: