Medzinárodné výmeny


O ČO IDE PRI MEDZINÁRODNEJ MLÁDEŽNÍCKEJ VÝMENE?

Mladí ľudia z rôznych krajín (aspoň štyria z každej krajiny) strávia spolu aspoň 8 dní v jednej zo zúčastnených krajín a tvoria si navzájom program. Program záleží hlavne na účastníkoch: môžu to byť hry, tvorivé dielne, výstavy, kultúrne podujatia, vystúpenia… Mladí ľudia z rozličných krajín pritom navzájom objavujú svoje svety: kultúru, spôsoby a rozmery myslenia, krajinu, zvyklosti… Podstatné je, že sa učia pozitívne vnímať odlišnosti a zužitkovať ich v prospech vzájomného porozumenia a nadväzovania priateľstiev. Veľmi dôležité na výmenách je aj to, že je to príležitosť vplývať na ostatných ľudí tam, kde výmena prebieha – teda ísť dobrým príkladom! Výraznú podporu mládežníckym výmenám, najmä ak sa zúčastňujú európske krajiny, poskytuje program Erasmus+.

ČO Z TOHO MÁM?

Naučíš sa milión nového, možno odhalíš niečo, o čom si netušil(a), spoznáš nových ľudí, získaš cezhraničné priateľstvá, budeš môcť realizovať svoje nápady, užiješ si veľa zábavy… a určite urobíš aj niečo prospešné a užitočné. Okrem toho, každý účastník výmeny má právo získať YOUTHPASS.

AKO TO PREBIEHA?

Fénix organizuje, vy sa zúčastňujete. Ale AKTÍVNE. Formality a všetky tie vážne a nudné veci okolo toho zabezpečujeme my – na vás je, aby ste tvorili (nové veci), nadväzovali (priateľstvá), prekonávali (hranice).

MÔŽEME SA ZÚČASTNIŤ?

Ak máš najmenej 13 a najviac 25 rokov, si vítaný / vítaná. Tvoje výdavky s výmenou: hradíš iba približne 30% cestovného a malý účastnícky poplatok.

A AK SA TEDA CHCEM ZÚČASTNIŤ?

V prvom rade nám dáš o sebe vedieť. Niektoré nápady máme my, nejaké pridáš Ty. Konkrétne výmeny budeme pripravovať na základe Tvojho záujmu a záujmu Tvojich kamarátov. Napríklad, možno Ťa láka spoznať nejakú určitú kultúru. Alebo máte Ty a Tvoji priatelia známych v zahraničí, s ktorými by ste sa radi stretli „na úrovni“. O akciách, ktoré budeme pripravovať, Ťa vždy včas poinformujeme – ale očakávame iniciatívu aj od Teba!