Práca s deťmi


PRÁCA S DEŤMI?

Práca s deťmi je skutočná práca! Ale zároveň i skutočná zábava. A obrovské zadosťučinenie. Aj v našom FÉNIXe pracujú desiatky a desiatky nadšencov, alebo ak chceš, šialencov, ktorí sa neboja venovať trochu svojho voľného času a seba samých jedinej veci: aby deti a mládež trávili svoj voľný čas naplno. Pravidelné stretávanie, hry, súťaže, výlety, karnevaly, kampane, tábory, splavy, preteky, tvorivé dielne, umelecké vystúpenia, medzinárodné výmenné tábory – a mnoho ďalšieho – to všetko pre našich mladých členov, ale i pre detskú a mladú verejnosť organizujú naši dobrovoľníci.

AKO TO PREBIEHA?

Naši dobrovoľníci sa deťom a mládeži venujú mnohými spôsobmi, ale stručne sa tieto spôsoby dajú rozdeliť do dvoch kategórií:

  1. Vedúci / vedúca detského alebo mládežníckeho kolektívu (prípadne inštruktor / inštruktorka) organizuje so svojimi zverencami pravidelné stretnutia, počas ktorých sa všetci spoločne venujú nejakej záľube alebo pestujú nejaký koníček (alebo koníčka, aj to môže byť).
  2. Animátor / animátorka programu na podujatiach pre deti a mládež vytvára a pripravuje program na tábory, výmeny, festivaly, kurzy a ďalšie, väčšinou viac dní trvajúce akcie – a následne svoj program i realizuje, teda moderuje hry, súťaže, tvorivé dielne a ďalšie pripravené aktivity

ČO Z TOHO MÁM?

Práca s deťmi, hoci je to skutočne skutočná práca, je vo FÉNIXe založená na princípe dobrovoľnosti, takže jedinou odmenou pre vedúceho či animátora je pocit užitočnosti a sebauplatnenia, no a samozrejme, úsmevy a smiech detí. Každopádne, ako dobrovoľník vo FÉNIXe máš šancu získať aj viac – dostaneš možnosť cestovať, stretávať nových ľudí, vzdelávať sa, získavať nezaplatiteľné skúsenosti, a samozrejme fúru príležitostí tráviť svoj čas s deťmi.

MÔŽEM TO SKÚSIŤ?

Ak máš aspoň 15 rokov, môžeš sa začať realizovať ako inštruktor / inštruktorka pod vedením dospelého vedúceho.
Od 18 rokov sa sám môžeš stať vedúcim / vedúcou a splniť si sen viesť svoj vlastný krúžok či oddiel detí. Akej záujmovej činnosti sa s deťmi budeš venovať, záleží na tvojej fantázii, na tvojich vlastných koníčkoch a skúsenostiach. Alebo ti možno bude viac vyhovovať realizovať saako animátor / animátorka a pustiť svoju invenciu a organizačné schopnosti na plné obrátky.

ČO TREBA UROBIŤ, AK TO CHCEM SKÚSIŤ?

Je niekoľko možností, ale predovšetkým – daj o sebe vedieť. Buď nám napíš alebo zavolaj priamo na Správne centrum, alebo si vyhľadaj, kde je v tvojom okolí najbližšia územná organizácia FÉNIXu, a skús sa skontaktovať s jej predsedom. Pokiaľ sa budeš chcieť práci s deťmi venovať skutočne úprimne, bude zrejme potrebné, aby si sa ešte zúčastnil / zúčastnila kurzu pre inštruktorov, vedúcich alebo animátorov, ktorý ti FÉNIX ponúkne, a ktorý ti pomôže získať predstavu o tejto činnosti a pripraviť sa na všetky možné situácie a získať odpovede na otázky, ktoré ťa zaujímajú.