Rada mladých Fénixu


PREČO RMF ?

Aj mladí majú vo Fénixe príležitosť, ako prejaviť svoje nápady, názory a ako priložiť ruku k dielu. Organizácia sa snaží zabezpečiť dostatočný priestor pre tvorivé nápady a myšlienky hodné šírenia pre svojich členov. Jedným z hlavných nástrojov, ako zabezpečiť rozvoj a modernizáciu detskej organizácie a prispôsobenie sa dobe a potrebám mladých ľudí je práve Rada mladých Fénixu.

 

O čom RMF je?

Rada mladých Fénixu (ďalej RMF) vytvára priestor na sebarealizáciu. Učí mládež a členov detskej organizácie Fénix pomáhať a kreatívne rozmýšľať. Kladie dôraz na hľadanie kompromisov a podnecuje mládež vytvárať v organizácií priateľskú mládežnícku politiku, takú, aby zabezpečila rôznorodý rozvoj detí a mládeže. V RMF má mládež právo zúčastňovať sa rozhodovacieho procesu, právo vyjadrovať svoj názor, voliť a byť volený za predsedu RMF. Člen RMF má taktiež právo rozhodnúť sa, a vybrať si pracovnú sekciu podľa svojho vlastného výberu.

 

Tvoriť pre územnú organizáciu, tvoriť pre všetkých.

Členovia RMF sú aktívni aj vo svojich územných organizáciách. Realizujú a pripravujú programy, aktivity pre rovesníkov a spolupracujú s predsedami jednotlivých územných organizácií. Pomáhajú pri koordinácií a prípravách hier pre deti, animujú v detských táboroch a zúčastňujú sa neformálnych vzdelávaní. Snažia sa zachovať a chrániť dobré meno organizácie a na požiadanie predsedu sú pripravení pomôcť aj s administratívnymi úkonmi v organizácií.

 

V čom sme pomohli?

Pomáhame na Celoslovenských stretnutiach:

„Členovia RMF zastávajú posty na niektorých stanovištiach pri hre “Prines oheň a zvíťazíš” kde dohliadajú na plnenie úloh. Pri športových hrách sa zúčastnia ako koordinátori/rozhodcovia a dohliadajú na bezpečnosť pri hre a prestriedanie hračov ak je to potrebné i ostatné úkony k športovým hrám prihliadajúce. Počas ceremónie i vnútorných aktivít dbajú na to, aby nič nechýbalo vedúcim a ak niečo chýba bez povšimnutia to upravia.“

Dušan Kačík, člen RMF

 

Na konferencii sme spustili prvé „vysielanie FÉNIX TV“

Lampáreň, televízne noviny, partička, reklamy…to všetko a ešte viac sme zažili na detskej konferencii v Kľačne. Posledný zábavný večer bol v réžii RMF. Okrem toho sme počas hlavného programu konferencie boli na stanoviskách a pomáhali účastníkom konferencie riešiť a predstavovať jednotlivé témy konferencie.

Štefan Ducko, člen RMF

 

 

Ako sme už prispeli ???

–          Pomáhali sme koordinovať projekt FEDOR

–          Pomáhali sme koordinovať projekt V CHRÁME FÉNIXU

–          Zúčastňovali sa neformálnych školení

–          Realizovali rôzne podujatia vo svojich územných organizáciách

–          Pomáhali s administratívou vo svojej územnej organizácií

–          Píšeme články do Letu s Fénixom

–          Pomohli vybrať tému 5. Celoslovenského stretnutia

–          Tvoríme logá podujatí

–          Pomáhame s technickými prostriedkami v DO FÉNIX

–          Študujeme hry, aby sme ich vedeli vysvetliť členom (Kin-ball)

–          Predstavujeme návrhy na zlepšenie činností v DO FÉNIX

–          Improvizujeme pri nečakaných situáciách

–          Snažíme sa, aby každá ÚO mala svojich nástupcov a pomocníkov

–          Píšeme granty pre svoje ÚO

–          Holdujeme dobrovoľníctvu

–          Sledujeme trendy našich členov

–          Pomáhame pomáhať

–          Prinášame nový vietor do DO FÉNIX

 

ĎAKUJEME, ŽE NÁM VERÍTE !!!

 

Máte na svojej územnej organizácii člena od 16 rokov, ktorý by mohol oživiť činnosť DO FÉNIX a pridať sa k nám?

DAJTE NÁM O ŇOM VEDIEŤ NA RMF@DO-FENIX.SK .

 NAJKRAJŠIE NA TOM JE, ŽE TO ROBÍME DOBROVOĽNE

 

Kto chce pomáhať mladým, musí ovládať umenie „strácania času“ – byť s nimi len tak. (Pau del Rosso)