Youthpass


ČO JE TO YOUTHPASS?

Ako naznačuje názov, ide o akýsi pas či preukaz mladých. V skutočnosti je to osvedčenie, že si sa aktívne zúčastnil / zúčastnila mládežníckeho projektu, podporeného v rámci programu Mládež v akcii. Keďže v každom takomto projekte nadobúdaš cenné skúsenosti – čiže sa de facto vzdelávaš – Youthpass vlastne slúži ako tvoj doklad o takomto neformálnom vzdelaní. Pre zamestnávateľov v celej Európe, ale časom hádam aj u nás, môže byť takýto doklad veľmi zaujímavý – jednak dosvedčuje tvoje skúsenosti, jednak znamená, že si sa angažoval / angažovala ako dobrovoľník / dobrovoľníčka, čo je vnímané ako veľké plus. Takže, účasť na projektoch v rámci programu Mládež v akcii (najmä Európskej dobrovoľníckej služby) môže byť veľkým bonusom pre tvoj profesionálny rast.