Fénixácke rekordy


no.:                                         1
disciplína:                             Šikovné mažoretky
popis úlohy:                          Úlohou účastníkov je 3 krát zatočiť mažoretkovskou paličkou a podať ju ďalšiemu účastníkovi tak, aby nespadla.
počet:                                     110 účastníkov
čas rekordu:                         –
územná organizácia:          DO FÉNIX
prekonané:

no.:                                         2
disciplína:                             Jedna stolička
popis úlohy:                          Na stoličku si sadne jeden z účastníkov a na jeho kolená sadajú reťazovito ďalší.
počet:                                     95 účastníkov
čas rekordu:                         –
územná organizácia:          DO FÉNIX
prekonané:

no.:                                         3
disciplína:                             Ľudský náhrdelník
popis úlohy:                          Účastníci sa postavia vedľa seba, musia sa dotýkať ramenami. V časovom limite 10 minút sa prevlieka cez ich telá špagát nasledovným spôsobom: obmotať špagát okolo ľavého predlaktia. Následne sa pokračuje k ďalšiemu účastníkovi. Špagát namotávajú “navliekači”, každý takto obmotaný jednotlivec predstavuje “korálku”. Po uplynutí časového limitu sa meria dĺžka náhrdelníka.
počet:                                     58 metrov
čas rekordu:                        10 minút
územná organizácia:          Zemplínska Teplica
prekonané:

no.:                                         4
disciplína:                             Had zo žiackych knižiek
popis úlohy:                          V časovom limite sa ukladajú žiacke knižky na zem pozdĺžne. Po uplynutí časového limitu meriame dĺžku hada.
počet:                                     23 metrov
čas rekordu:                         5 minút
územná organizácia:          Zemplínska Teplica
prekonané:

no.:                                         5
disciplína:                             Podávanie Halloweenskej tekvice
popis úlohy:                          Účastníci pokusu stoja vedľa seba a ich úlohou je v časovom limite 10 minút si podávať sprava do ľava popod vystretú nohu polievkovú lyžicu, na ktorej je položená ozdobená tekvica primeranej veľkosti. Po každom páde tekvice sa začína pokus odznova. Po uplynutí sa spočítajú účastníci najúspešnejšieho pokusu v priebehu 10 minút.
počet:                                     25 účastníkov
čas rekordu:                         10 minút
územná organizácia:          Zemplínska Teplica
prekonané:

no.:                                         6
disciplína:                             Šálová veselica
popis úlohy:                          Úlohou účastníkov je vytvoriť čo najdlhšieho šálového hada za 15 minút. Had sa môže skladať zo všetkého, čo šálom možno nazvať.
počet:                                    180 metrov
čas rekordu:                         5 minút
územná organizácia:          Dubnica nad Váhom
prekonané:

no.:                                         7
disciplína:                             Lyžiarsky vláčik
popis úlohy:                          Zoradiť čo najviac lyžiarov za seba a spustiť sa zo svahu bez spadnutia. Dĺžka svahu aspoň 100 metrov.
počet:                                    31 účastníkov
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Dubnica nad Váhom
prekonané:
no.:                                         8
disciplína:                             Žabky na vode
popis úlohy:                          Hádzanie žabiek po vodnej hladine
počet:                                    0
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Sládkovičovo
prekonané:

 

no.:                                         9
disciplína:                             Tancujeme, veď život je krásny
popis úlohy:                          Čo najviac ľudí zapojiť do tanca z rôznych generácii
počet:                                    109 od 2 do 58 rokov
čas rekordu:                         20 minút
územná organizácia:          Mlynky
prekonané:

 

 

no.:                                         10
disciplína:                             Stavba vojany
popis úlohy:                          Postaviť na lavici čo najvyššiu vojanu z čo najväčšieho počtu pasteliek.
počet:                                    120 pasteliek
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Krásno nad Kysucou
prekonané:

 

no.:                                         11
disciplína:                             Veľká Noc
popis úlohy:                          Zapojiť čo najviac chlapcov, mužov, žien a dievčat do veľkonočnej šibačky zo všetkých vekových kategórii
počet:                                    540 žien a 250 chlapcov
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Krásno nad Kysucou
prekonané:

 

no.:                                         12
disciplína:                             Výmyk na bradlovej tyči bez prestávky
popis úlohy:                          Cieľom je dosiahnuť čo najviac výmykov na bradlovej tyči bez prestávky. Súťaž chlapcov aj dievčat.
počet:                                    51 výmykov
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Handlová – Michaela Rudzanová
prekonané:

 

no.:                                         13
disciplína:                             Hod oštepom
popis úlohy:                          Hodiť oštepom Vortex čo najďaľej
počet:                                    52,2 m
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Handlová – Albín Cicko
prekonané:

 

no.:                                         14
disciplína:                             Najdlhšia kresba
popis úlohy:                          Nakresliť na pás papiera čo najdlhší obrázok a zapojiť čo najviac detí do kreslenia.
počet:                                    32 metrov a kresličov 160
čas rekordu:                        –
územná organizácia:          Snina
prekonané:

 

no.:                                         15
disciplína:                             Papierová reťaz
popis úlohy:                          Vytvoriť za papierových očiek čo najdlhšiu papierovú reťaz v stanovenom čase.
počet:                                    43,2 metra
čas rekordu:                        1 hodina
územná organizácia:          Stará Turá
prekonané:

 

no.:                                         16
disciplína:                             Držanie sa na tyči
popis úlohy:                          Účastník vyskočí na tyč a drží sa jej dovtedy kým sa nohou nedotkne zeme.
počet:                                    –
čas rekordu:                        76 min.
územná organizácia:          Kráľová pri Senci – Dominik Chrapaň (10 r.)
prekonané:

 

no.:                                         17
disciplína:                             Zber plastových vrchnákov
popis úlohy:                          Vyzbierajte čo najviac plastových vrchnákov a vytvorte z nich zaujímavý útvar.
počet:                                    437 vrchnákov
čas rekordu:                        5 dní
územná organizácia:          Banská Bystrica
prekonané:                           Dubnica nad Váhom – 1935 vrchnákov za 3 dni!

 

no.:                                         18
disciplína:                             Zber plastových fliaš
popis úlohy:                          Vyzbierajte čo najviac plastových fliaš a vytvorte z nich hada.
počet:                                    3439 fliaš a 980 metrový had
čas rekordu:                        3 dni
územná organizácia:          Dubnica nad Váhom
prekonané:
no.:                                         19
disciplína:                             Zber plastových vrchnákov
popis úlohy:                          Vyzbierajte čo najviac plastových vrchnákov a vytvorte z nich zaujímavý útvar.
počet:                                    437 vrchnákov
čas rekordu:                        5 dní
územná organizácia:          Banská Bystrica
prekonané:
no.:                                         20
disciplína:                             Zber plastových vrchnákov
popis úlohy:                          Vyzbierajte čo najviac plastových vrchnákov a vytvorte z nich zaujímavý útvar.
počet:                                    437 vrchnákov
čas rekordu:                        5 dní
územná organizácia:          Banská Bystrica
prekonané: