Kontakt


Detská organizácia FÉNIX, o.z.

Sídlo: Račianska 72, 831 03 Bratislava 3

Korešpondencia: Račianska 72, 830 03  Bratislava, P.O.Box 56

IČO: 17 310 920 + 3-číslie odvodeného IČO

DIČ: 20 20 84 90 94

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Bežný účet: 26 62 080 133/1100

IBAN: SK06 1100 0000 0026 6208 0133

Tel./fax: + 421 2 44 63 63 71

Mobil: +421 918 486 034

E-mail: fenix@do-fenix.sk

Web: www.do-fenix.sk

FB: www.fb.com/dofenix

Insta: www.instagram.com/dofenix

YouTube: www.youtube.com/dofenix

Mapa: