NA ČO NEZABUDNÚŤ


 

ČO?NAČO?KEDY?PRE KOHO?
Zverejniť údaje o finančných prostriedkoch z iných grantovZvýšenie motivácie čerpať prostriedky z iných zdrojovceloročnepre bodovacie hodnotenie v systéme regrantingu
Vytváranie priestoru a aktivít pre hendikepované deti, propagácia činnosti DO FÉNIX medzi hendikepované detiZvyšovanie začleňovania hendikepovaných detí do kolektívuceloročnepre hendikepované deti a iné marginalizované skupiny
Odpúšťanie členských príspevkov deťom z marginalizovaných skupín obyvateľstvaOdpustenie členského je malým krokom pre FÉNIX no veľkým zvýšením možností pre deti z ekonomicky znevýhodneného prostrediaceloročnepre deti, ktoré majú najmenej možností využiť svoj potenciál
Podpora a vzdelávanie redakčnej rady detí, ktoré budú pravidelne prispievať do miestnych médií a propagovať tak svoju činnosťzvýšenie propagácie činnosti ZO vo svojom okolí a v lokálnych médiách, zvyšovanie povedomia o DO FÉNIXceloročnerozšírenie povedomia o činnosti DO FÉNIX medzi širšiu verejnosť v okolí bude mať za následok zvyšovanie finančných aj nefinančných možností ZO
ZO ponúknu ZŠ, SŠ, VŠ za účelom prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania strategické partnerstvo, do ktorého podľa možnosti začlenia aj firmy v obci a meste.zvyšovanie prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, zvyšovanie prepájania vzdelávacích systémov a trhu práce vo svojom okolíceloročneprepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania s trhom práce má slúžiť najmä deťom a mladým, preto ich záujmy treba brať ako prioritné
Pri písaní projektov konzultovať jednotlivé kroky s vyhlasovateľmi grantových programov,
Konzultácie s projektovým manažérom
na zvyšovanie kvality a odbornej úrovne tvorby projektovpriebežnetvorcov projektov lokálneho, národného významu
V Ročenke propagovať nové formy a metódy práce jednotlivých ZK, uverejňovaním príspevkov ZK, ktoré vnášajú inovatívne prvky do svojej činnostiaj tento rok bude vychádzať ročenka. Aby sme sa vyhli písaniu správ na poslednú chvíľu, všímajte si a zapisujte si nové inovatívne prvky, aby sme mohli koncom roka porovnať, kam sme sa pohli a v čom sme sa zlepšili.priebežnemotiváciu a know-how pre iné ZO a pre propagáciu činnosti ZO širokej verejnosti
Propagovať aktivity ZK a ZO a vytvorených FB stránkach
Vytváranie FB profilov pre jednotlivé ZO
FÉNIX ako organizácia má FB stránku a Instagramový profil. Niektoré ZO si už vytvorili svoje profily, preto je vhodné, aby sa postupne všetky ZO mohli propagovať na sociálnych sieťach.Čím skôr, tým lepšieširoká verejnosť sociálnych médií a propagácia činnosti samostatných ZO
Vytypovať médiá v mieste pôsobnosti ZO a pravidelne ich informovať o pripravovanej činnosti, Oslovenie elektronických médiípropagácia činnosti ZOpriebežnepre priblíženie činnosti a aktivity ZO a ich členov
Zefektívniť školenia členov detských rád Prevažne vážne na úrovni ZO Využívanie nových prístupov, metód aj overených postupovZa účelom zvyšovania aktívnej participácie mladých chceme ďalej rozširovať činnosti Detských rád a zvýšiť tak politickú reprezentáciu záujmov mladýchpriebežnepre členov aj potencionálnych členov Detských rád
Do vzdelávania pre dobrovoľníkov – Idem do toho zapájať aj mladých ľudí, ktorí nie sú členmi DO FÉNIXPostupné zvyšovanie počtu dobrovoľníkov a ich systematické dovzdelávaniepriebežnepre dobrovoľníkov, budúcich dobrovoľníkov a širokú verejnosť v okolí DO
Do kampaní a otvorených podujatí zapájať dobrovoľníkov, ktorí nie sú členmi DO FÉNIXrozširovanie pôsobnosti dobrovoľníkov, vzdelávanie dobrovoľníkov v praxiceloročnepre dobrovoľníkov, budúcich dobrovoľníkov, širokú verejnosť
V rámci projektov cezhraničnej spolupráce, Trasa valašskej kultúry, začleniť mladých dobrovoľníkov do jednotlivých aktivítpropagácia projektu Trasa Valašskej kultúry medzi širokú verejnosť, zvyšovanie cezhraničnej spoluprácev rámci priebežnej propagácie projektu Trasa Valašskej kultúry priebežnepredseda ZO Snina, účastníci projektu Trasa Valašskej kultúry zo SR aj zahraničia
Vypracujeme projekt strategických partnerstiev ZO so ZŠ, ŠŠ a VŠ a danej firmy za účelom prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania a jeho aplikácie do praxezvyšovanie šancí zamestnania sa pre mladých v oblasti pôsobenia DO FÉNIXpriebežne ale čím skôr, tým lepšiepredsedovia ZO za pomoci projektovej manažérky pre mladých vo svojom okolí
Vnášať inovatívne prvky a zatraktívniť tak činnosť ZK Reagovať na aktuálne potreby a rozvíjať kľúčové kompetencieaby sme svoju činnosť stále zlepšovali a boli lepší ako sme boli včera 🙂priebežne celoročne každý deňpredsedovia ZO, vedúci ZK, členovia ZK zodpovední za propagáciu činnosti ZO
Propagovať podujatia ZK a ZO na nástenkách, sociálnych sieťach a youtubeaby sme držali krok s dobou a boli bližšie mladým offline aj onlinepravidelne celoročne, vždy po podujatí, s ktorým sa chcete podeliť so svetompredsedovia ZO, vedúci ZK, členovia ZK zodpovední za propagáciu činnosti ZO
Propagovať aktivity ZK a ZO a vytvorených FB stránkachaby boli činnosti ZO propagované a atraktívne aj v online priestorepravidelne celoročne, vždy po podujatí, s ktorým sa chcete podeliť so svetompredsedovia ZO, vedúci ZK, členovia ZK zodpovední za propagáciu činnosti ZO