Česť jeho pamiatke

So zármutkom Vám oznamujeme, že nás dňa 6.10.2020 navždy opustil zakladateľ DO FÉNIX, pán doc. PhDr. Ľudovít Lupták CSc. Česť jeho pamiatke.


Zrušenie Valného zhromaždenia DO FÉNIX

Vážení delegáti, boli ste zvolení Radami ZO ako delegáti na Valné zhromaždenie DO FÉNIX, o.z., ktoré sa malo konať v termíne 16. – 17. 10. 2020. Výnimočná situácia si žiada výnimočné riešenia a preto sme vzhľadom na pandemickú situáciu a výnimočný stav v SR toto zasadnutie odložili na obdobie, kedy bude priaznivejšia situácia. […]


Parti projekt sa začal!

Aj tento rok bude Parti projekt! Druhý ročník sme odštartovali úvodným školením, žiaľ iba ONLINE. Do projektu sa prihlásilo 8 základných organizácií. Deti, mladí ľudia si budú navrhovať projekty, realizovať kampane, hlasovanie, získajú informácie a spoznajú, čo je to participatívny rozpočet v praxi a nakoniec si zrealizujú víťazný projekt, na ktorý majú možnosť […]


Realizácia činnosti v DO FÉNIX podľa platných epidemiologických opatrení

Po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 budú základné prevádzkové podmienky Základných organizácií v Detská organizácia FÉNIX, o.z. upravené. 1.10.2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva nové opatrenia, ktorými je potrebné sa riadiť a dodržiavať ich pri realizácií činnosti. Základné organizácie, ktoré realizujú svoju činnosť na základných, alebo stredných školách môžu vykonávať svoju činnosť v prípade, […]


30 sekúnd pre Fénix

Spustenie osláv k 30. výročiu DO FÉNIX sme odštartovali s výberom Loga, ktoré nás bude všade sprevádzať. Je čas pustiť sa do ďalších aktivít. Začína sa práve 30 sekúnd pre Fénix. Čo to vlastne znamená? Tridsať. Číslo, ktoré nás bude sprevádzať celým budúcim rokom. Tridsať môže byť málo aj veľa, jedno však vieme […]


Máme víťazne LOGO projektu- 30 rokov s nami

Spustenie projektu 30 rokov s nami sme začali spoločným výberom loga. Ďakujeme našim Fénixákom, že sa zapojili a hlasovali za logo, ktoré sa im najviac páči. Fénixáci hlasovali prostredníctvom google formuláru, komentárom pod príspevkom na Facebooku, ale aj prostredníctvom e-mailu. Zapojilo sa 276 Fénixákov a ako víťazné logo je LOGO číslo 2. Logo […]


Publikácia “Neboj sa starká a starký, zvládneme to!” je na svete

Počas jarnej vlny pandémie Koronavírusu sme na ústredí okrem iného zorganizovali aj projekt “Neboj sa starká a starký, zvládneme to!”. Mladí fénixáci a fénixáčky v ňom mali možnosť zaspomínať si spolu so svojimi starkými na staré časy. Vypočuli si zaujímavé príbehy z ich života a pozorovali tak medzigeneračné rozdiely. Zo všetkých inšpiratívnych aj […]


Čaká nás ďalšia Mládežnícka konferencia IDEM DO TOHO

Po úspešnej Mládežníckej konferencii IDEM DO TOHO v Leviciach pripravujeme aj ďalšie. S témou Zdravie a zdravý životný štýl sa zoznámia Fénixáci zo ZO Košice už 1.-3.10.2020. Miestom podujatia bude Hotel Hutnik v Tatranských Matliaroch. V skvelom programe trojdňovej konferencie teda nebude chýbať ani vysokohorská turistika. Okrem toho ich čakajú zaujímavé prednášky na […]