Skvelý nápada- GIPSY FÉNIX Veľká Lomnica

Ako spomína Mirko na svoje začiatky? Po nástupe do nového zamestnania v ZŠ s MŠ vo Veľkej Lomnici v roku 2018, postupne objavoval muzikantské nadšenie u detí a u mnohých aj ovládanie viacerých hudobných nástrojov. Priviedlo ho to k myšlienke, vytvoriť hudobnú skupinu. Avšak nedisponovali v podstate žiadnymi hudobnými nástrojmi a všetci adepti […]


Skvelý nápad-Challenge Postupimská online, Košice

Kolektív, ktorý nás v danom roku poteší novým, doposiaľ nevídaným zrealizovaným nápadom, je adeptom na udelenie ocenenia Skvelý nápad. Deti a dobrovoľníci sa spojili s vedením Základnej školy na postupimskej ulici a na svete bol projekt CHALLENGE Postupimská online, Košice. ON LINE výzva pre Fénixákov a všetky deti zo  ZŠ Postupimská 37 Košice, […]


Odvážny čin- Peter Ištoňa

Doposiaľ sme udelili len jedno ocenenie Odvážny čin. V tomto roku ho udelíme  po 2. krát. Jeho význam je obsiahnutý už v názve ocenenia. Jeden z predsedov ZO bol po celý rok pandémii Covid-19 veľmi blízko. Všimli si to aj jeho zverenci – deti a mladí ľudia z DO FÉNIX Stará Turá a navrhli ho […]


Spolu proti korone – vyhodnotenie 8.týždňa

Je za nami ôsmy týždeň projektu Spolu proti korone. Tento týždeň sme tvorili adventné kalendáre a navštívil nás Mikuláš. Ďalšou disciplínou v turistickom viacboji Prines oheň a zvíťazíš bolo poznanie liečivých rastlín. Vďaka šikovnej príručke si deti mohli vyrobiť aj herbár. Deviaty týždeň je vonku, budeme radi, ak sa aj naďalej budete zapájať. […]


Veľké srdce-Ladislav Mikula

Pán riaditeľ Ladislav Mikula je najväčším hrdinom a vzorom v Krásnohorskom Podhradí. Energie má aj na rozdávanie a nechýba takmer na žiadnej akcii, ktorú organizuje DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie. Je veľmi ústretový. Našu prácu podporuje nielen poskytnutím priestorov pre činnosť DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie, ale aj svojim osobným vkladom. Ako učiteľ vlastivedy má […]


Veľké srdce- Ivan Hromada

Ocenenie Veľké srdce sa udeľuje nečlenom DO FÉNIX za pochopenie, podporu a pomoc DO FÉNIX. Keďže pandémia KORONA nám nedovoľuje zorganizovať galavečer Fénixácky dobrovoľník roka, rozhodli sme sa pre netradičnú formu odovzdania. Ocenenie Veľké srdce sme odovzdali pánovi Hromadovi online prostredníctvom videohovoru cez ZOOM. Veľmi si vážime vašu prácu pán Hromada. Vniesli ste […]


Pierko pomoci- Rožňavská televízia

Ocenenie Pierko pomoci sa udeľuje kolektívom,  firmám, obecným úradom, školám- ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju DO FÉNIX a nie sú jej členmi. Tvrdiť, že v niektorých mestách sa málo, alebo takmer nič  nedeje,  vyvracia činnosť Rožňavskej  televízie. Každý týždeň prináša reportáže z podujatí mesta a  stali aj pomocníkmi DO FÉNIX Rožňava . […]


Spolu proti korone – 9.týždeň

Na adventnom venci už horí druhá sviečka a minulý týždeň sme sa zobudili do prvého zasneženého rána. Vianoce sa blížia a náš projekt Spolu proti korone štartuje svoj predposledný deviaty týždeň. Tentokrát vás čaká pečenie, učenie hrou, diskutovanie o ľudských právach a tiež veľmi pekná vianočná výzva. KOĽKO LÁSKYPoznáte celoslovenskú výzvu Koľko lásky […]