Spoznávame sa: Peter MIKULA, starosta obce Beloveža

Beloveža sa nachádza 10 km severovýchodne od Bardejova v Nízkych Beskydách, v doline potoka ústiaceho do rieky Topľa. Susedí s obcami Hažlín, Šarišské Čierne, Andrejová, Bardejovská Nová Ves, Komárov a Hrabovec. Belovežania sa do povedomia širokého okolia dostali ako obchodníci – košikári. Košikárstvo a podomový obchod v obci má dlhú a bohatú tradíciu. Maďarský písaný […]


Koncepcia práce s mládežou a my

Po viac ako polročných prípravách bola 13. januára 2016 vládou schválená Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020 (ďalej len „Koncepcia“). Je to  strategickým dokumentom štátnej politiky, ktorý špecifikuje prioritné ciele štátu v oblasti práce s mládežou do roku 2020 . Práca s mládežou je cieľavedomú činnosť, ktorá reaguje na potreby […]


Miesto kde žijem

Základom participácie detí a mladých ľudí na veciach verejných  je predovšetkým právo mladých ľudí byť vypočutý a spolurozhodovať o veciach, ktoré sa ich týkajú. Aby však deti a  mladí ľudia mali sami odvahu a kompetencie zaujať takúto pozíciu, je potrebné ich na túto úlohu pripraviť. 


IFM Camp 2016

V termíne 23. 7. – 5. 8. 2016 realizuje organizácia IFM-SEI veľký medzinárodný letný camp „Welcome to another World“, ktorý sa bude konať v meste Reinwarzhofen v Nemecku.


Nadácia pre deti Slovenska hľadá lektorov

Nadácia pre deti Slovenska hľadá nových lektorov do projektu Škola rodinných financií. Vhodné pre dobrovoľníkov či učiteľov pracujúcich s mládežou alebo dospievajúcimi ľuďmi, ale tiež pre tých, ktorí pôsobia vo vzdelávaní dospelých.


Spomíname

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9. decembra 2015 nás navždy opustil bývalý predseda Územnej organizácie Fénix v Novej Bani pán Jozef Rusňák vo veku 75 rokov. Venujte mu, prosím, tichú spomienku.