FÉLIX CESTUJE

Chlapec na pohľadnici sa volá Félix a v ruke drží balón s 25-kou. A viete prečo? Félix oslavuje tento rok svoje 25-te narodeniny tak isto ako Fénix. Jeho snom je vidieť čo najviac miest z nášho nádherného sveta. Pomôžeš mu? Sem už stihol zavítať MAPA


Rada mládeže Slovenska dá hlas mladým ľuďom

V týchto dňoch sa rozbieha najväčší európsky projekt na zapojenie mladých ľudí do politického rozhodovania s názvom Štruktúrovaný dialóg, ktorý koordinuje Rada mládeže Slovenska. Cieľom Štruktúrovaného dialógu je zistiť názory a potreby mladých, aby mohli byť prijaté ako základ dôležitých politických rozhodnutí na európskej aj národnej úrovni.


DO FÉNIX Snina Hviezdoslavova ponúka Grécko a turnaj v SIXballe

Pri príležitosti 25. výročia založenia detskej organizácie Fénix, by sme chceli u nás v Snine usporiadať prvý ročník Fénix Cup v novej hre „ Sixball“. Kedže ku nám je to tak trošku pre všetkých ostatných relatívne ďaleko, tak sme pre Vás pripravili aj ďalší atraktívny program v spolupráci s ÚO Snina.


3. ETAPA: Vymieňame si skúsenosti a názory

Vo FÉNIXE to v apríli žilo oslavami, významnými  vystúpeniami,  podujatiami, stretnutiami… Detská organizácia FÉNIX oslávila 25-ku,  je v najlepších rokoch! Vstúpila do svojho ďalšieho putovania  a s tým prichádzajú nové výzvy, nové projekty a aj tretia etapa  hry Miesto kde žijem.  Je čas na výmenu skúseností,  zdieľanie  svojich názorov, postojov,  získavanie nových informácii, vedomostí a zručností. Prostredníctvom aktivít a podujatí […]


BANKA NÁPADOV 2

Vitajte v zázračnej krajine  MARVELOUS Každý má predstavu o tom ako by to v jeho okolí, krajine malo fungovať, ako by krajina, ľudia v nej mali vyzerať, kto by tam mal žiť, ako by sa mali správať , čo by mali – nemali robiť. Vieme povedať čo sa nám páči – nepáči, s kým sa chceme kamarátiť a s kým nie.  […]


40 Fénixákov u prezidenta

Detská organizácia Fénix rozdáva radosť už neuveriteľný, 25. rok. Pri príležitosti tohto výročia sa stretli Fénixáci spolu so svojími vedúcimi z 15 najlepších územných organizácií v Bratislave.


Spoznávame sa: Jana VAĽOVÁ, poslankyňa NRSR a primátorka mesta Humenné

Mesto Humenné vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z r. 1317. Začiatkom 19.stor. už badať oživenie novej výstavby súkromných domov na základe vyčlenenia stavebných pozemkov (r.1837). Takto vznikajú ulice : Hrnčiarska, Lipová a Kúpeľná (Štefánikova) a nová zástavba na okraji mesta. Začiatkom 20. stor. dochádza i k riešeniu technickej infraštruktúry mesta – 1906 – […]