Projekty: visegrad


Pár slov z festivalu

Hudba, jedlo, tradície, kultúra, 4 odlišné krajiny, stovky nových priateľstiev. O tomto bol Letný festival Neighbours without borders (Susedia bez hraníc), ktorý sa konal v Snine od 15.8.-19.8.2016 vďaka visegradskemu fondu.


Don´t sit at home! – Neseď doma! – There’s a cultural fest!

Project Neighbors without borders was approved. Thank you for your support of Visegrad Fund Ďakujeme Visegrad Fund-u   za podporu projektu Neighrbors without borders!   Project Neighbors without borders is the summer festival of generations of the four countries based on the need to actively involve several generations in international activities, get to know the […]


Letný festival Neighbors without borders

Leto bude plné remesiel, hudby, tanca kultúry a nových medzinárodných zážitkov. Visegrad Fund podporil náš projekt letného festivalu – Neighbors without borders Tak neseď  doma a príď  si po zážitky na Fest!  Vďaka podpore Visegrad Fund  sa uskutoční 15- 19. augusta  na Sninských rybníkoch vo Vihorlat resort  medzinárodný kultúrny festival. Dvere sú otvorené pre všetkých […]