Jednou z najnovších a najmladších základných organizácií je Detská organizácia Fénix Držkovce. S jej predsedníčkou Líviou Valentovou sme už neraz viedli rozhovory o našej činnosti, k založeniu vlastnej základnej organizácie ich v Držkovciach podnietilo až vyhlásenie projektu 1+1. V rámci neho sa im podarilo spojiť s Detskou organizáciou Fénix Krásnohorské Podhradie. Aj napriek vzdialenosti, ktorá oddeľuje ich pôsobiská sa im podarilo nadviazať veľmi príjemnú spoluprácu. V súčasnosti majú 41 členov, z toho najväčšiu časť tvoria predškoláci. Svoju činnosť zameriavajú na posilnenie vzťahov medzi deťmi navzájom – aj rôznych vekových skupín, medzi jednotlivými rodinami a taktiež medzi pedagógmi. Ďalej sa venujú výchovnovzdelávacej činnosti zameranej na poznávanie prírodných krás a kultúrnych pamiatok, ochranu a poznávanie prírody, na zachovanie ľudových tradícií a prvkov ľudovej slovesnosti, práce s talentovanými deťmi a pomalším pracovným tempom. Za sebou majú už napríklad plnohodnotne strávené kultúrno – zábavné popoludnie, v areáli Základnej školy v Krásnohorskom Podhradí, kde ich deti potešili tanečným vystúpením a Mladí bubeníci dokonca koncertom. Veríme, že o aktívnych deťoch a mládeži z Držkoviec budeme ešte veľa počuť.

Kontaktné údaje

Lívia Valentová
Držkovce 17, 982 62 DržkovceČlánky DO FÉNIX Držkovce