Ďalšou základnou organizáciou v Košiciach je Detská organizácia Košice – Družicová 5 s predsedníčkou Majkou Chomovou. Vznikli v roku 2013, kedy sa Majka rozhodla deti aktívne zapojiť do rôznych projektov a aktivít, ktoré Detská organizácia Fénix organizuje. Zameriavajú sa najmä na environmentálnu výchovu, ľudové tradície, kreatívnu tvorbu, výtvarné a pracovné umenie či na vychádzky do okolia. Popri výletoch do okolia deti spoznávajú nielen svoj región a krajinu ale aj život zvierat a rastlín. Už od skorého veku je im tak vštepovaná láska k prírode, k ochrane prírody a k prehlbovaniu priateľstiev.

Kontaktné údaje

Mária Chomová
Družicová 5, 040 12 Košice

Napísať e-mail


Články DO FÉNIX Košice – Družicová 5