Detská organizácia Fénix Košice, Kisdyho 13 je jednou z najmladších základných organizácií na Slovensku. Vznikla v novembri 2019 a jej predsedníčkou je Maťka Šutorová. V Košiciach sa deti a mládež venujú najmä témam zdravovedy, zdravého životného štýlu a poskytovaniu prvej pomoci. V decembri odštartovali svoj prvý projekt s názvom Šikovný pacient, ktorý je určený žiakom 1.stupňa základných škôl. Prostredníctvom neho sa hravou formou a reálnymi ukážkami oboznamujú s rôznymi druhmi liečivých prípravkov, s ktorými sa môžu stretnúť v prípade poranenia či ochorenia. Učia sa správnej hygiene rúk, ktorá je najlepšou prevenciou a ošetrujú aj povrchové rany na modelových pacientoch. Starším žiakom je určený zasa projekt Domáca lekáreň, v ktorom majú možnosť sa zoznámiť s rôznymi druhmi prírodných liečiv a nahliadnuť do výroby liekov.

Kontaktné údaje

PharmDr. Martina Šutorová
Kisdyho 179/13, 040 01 Košice - SeverČlánky DO FÉNIX Košice, Kisdyho 13