Detská organizácia Fénix Krásnohorské Podhradie bola založená na základe programu 1+1 na podnet základnej organizácie Košice. Vďaka jej predsedníčke Janette Šalachovej tak do Fénixu prišla aj ďalšia nová tvár – predsedníčka Krásnohorského Podhradia Jarka Gaálová. Pracujú na pôde tunajšej základnej školy a zloženie ich členov je niečím špecifické. Členskú základňu tvoria najmä deti z menej podnetného prostredia v oblasti, kde financií v rodinách je nedostatok aj na každodenné živobytie. Základná organizácia Krásnohorské Podhradie pre nich preto organizuje množstvo podujatí a pomáha im aspoň na malú chvíľu zabudnúť na zložité domáce prostredie. Pracuje s deťmi pravidelne a snaží sa o to, aby spoznávali nielen blízke okolie, ale aj vzdialenejšie krásy ich vlasti.

Kontaktné údaje

RNDr. Jarmila Gaálová
Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské PodhradieČlánky DO FÉNIX Krásnohorské Podhradie