Jednou z najväčších a najdlhšie pôsobiacich základných organizácií je aj Detská organizácia Fénix Krásno nad Kysucou. Predsedníčkou tu je Bea Šramková, ktorá spolu s deťmi a mládežou organizujú počas roka veľa podujatí a zapájajú sa do množstva projektov. Zameriavajú sa predovšetkým na zmysluplné trávenie voľného času formou tvorivých dielní, športových aktivít, súťaží či turistiky. Každoročne organizujú pobytové podujatia, pri ktorých spoznávajú krásy Slovenska a tiež jeho bohatú históriu. V neposlednom rade sa zameriavajú aj na zdravý životný štýl a práva detí. Obľúbenou akciou, ktorú vo Fénixáckom klube v Krásne nad Kysucou organizujú je Andersenova noc. Deti majú možnosť stráviť noc vo svojej klubovni, súťažia a preverujú si svoje vedomosti a zručnosti v literárnom kvíze. Okrem toho hľadajú poklad Hansa Christiana Andersena a Pavla Dobšinského s lámpášmi a baterkami. Ich starší kamaráti organizujú zbierku nepotrebných kníh, ktorými potom obohatia miestnu školskú knižnicu.

 

Kontaktné údaje

Mgr. Beáta Šramková
Mládežnícka 1343, 023 02 Krásno nad KysucouČlánky DO FÉNIX Krásno nad Kysucou