Ďalšou niekoľko rokov fungujúcou základnou organizáciou je aj Detská organizácia Fénix Lučivná. Má za sebou nielen bohatú históriou podujatí ale aj smutných chvíľ, po ktorých ale nakoniec prišli nové lepšie začiatky. Prednedávnom sa novou predsedníčkou stala Katka Marhuľová, ktorej hlavným cieľom je naučiť deti zmysluplne tráviť voľný čas a vzbudiť v nich záujem o svet a jeho fungovanie. V Lučivnej sa zameriavajú najmä na rozvoj športových schopností ale aj rozvoj kultúrneho cítenia. Vo všetkých aktivitách aj neformálne sledujú ich vzdelávací rozmer a riadia sa princípmi zážitkovej pedagogiky. Z podujatí môžeme spomenúť napríklad návštevu Domova seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Deti pripravili pre jeho obyvateľov predstavenie a spravili im tým veľkú radosť. V snahe dostať do povedomia detí prevenciu drogových a iných závislostí pripravili tiež podujatie, na ktorom poukázali na to, ako drogy, alkohol a zlá životospráva ovplyvňujú naše zdravie.

Kontaktné údaje

Bc. Katarína Marhulová
Lučivná 756, 059 31 LučivnáČlánky DO FÉNIX Lučivná